STAVIS KLADNOprojekční a inženýrská činnost

O nás

Firma STAVIS KLADNO s.r.o. se již od roku 1995 zabývá komplexní inženýrskou činností ve výstavbě - zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, kolaudace. Návrhy a projektování staveb pro bydlení, občanské a průmyslové vybavení. Stavební rozpočty, radonový průzkum, statické posouzení objektů. Technický stavební dozor. Pasportizace stavebních objektů.

Od roku 2003 je naše společnost držitelem Certifikátu systému managementu jakosti pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě s normou ČSN EN ISO 9001:2001.

Služby

 • hydrogeologický průzkum

 • radonový průzkum

 • geodetické zaměření

 • projektové dokumentace

 • uzemní řízení

 • stavební povolení

 • územní souhlas

 • územní rozhodnutí

 • komunikace se stavebním úřadem

 • vyjádření orgánů

 • správci sítí

 • výběr stavebního dodavatele

 • stavební dozor

 • technický dozor investora TDI

 • autorský dozor

 • koordinace BOZP

 • zajištění zkušebního provozu staveb

 • kolaudace staveb